(Tussentijdse) voortgangsgesprekken

Voortgangsgesprek

Voor elke club staat voorop dat jeugdleden met veel plezier bij de vereniging komen en daar in de gelegenheid worden gesteld om zich op een veilige manier verder te ontwikkelen als sporter. Het voeren van (tussentijdse) voortgangsgesprekken met spelers (en hun ouders) helpt bij het creëren van een gewenst sportklimaat.

Voortgangsgesprekken of evaluatiegesprekken zijn te voeren vanaf elke leeftijd en met sporters van elk niveau. Deze gesprekken geven inzichten in de ontwikkeling van jeugdleden. Ook kan het de club waardevolle informatie opleveren over allerlei andere zaken die spelen rondom de vereniging. Tot en met de basisschoolleeftijd is het aan te raden om ook de ouders van de jeugdspeler uit te nodigen voor het voortgangsgesprek

In algemene zin bevat een voorgangsgesprek onderstaande gespreksonderwerpen. In grote lijnen vormen twee hoofdonderwerpen de leidraad, namelijk ‘sporten’ en ‘gedrag’. Houd altijd in gedachte dat elke speler uniek is en daarom een persoonlijke aanpak verdient. Maar in elke situatie is het aan te raden om te starten met vragen over school, de thuissituatie, vrienden etc. Onthoud: eerst de relatie, dan de prestatie.

 1. Inleiding
 2. Privé-situatie bespreken
 3. Samen komen tot kwaliteiten van spelers in het sporten en gedrag
 4. Afspraken maken voor het vervolg
 5. Afsluiten d.m.v. herhalen wat er is besproken (schriftelijk vastleggen).

Voorbeelden gespreksonderwerpen privé situatie:

 • Thuis situatie
 • School
 • Vrienden
 • Andere sporten

Voorbeelden gespreksonderwerpen gedrag:

 • Inzet tijdens trainingen en wedstrijden
 • Afspraken nakomen
 • Omgang met winst en verlies
 • Omgang met beslissingen scheidsrechter en stafleden
 • Respect
 • Trainingsopkomst