Voortgangsgesprek

(Tussentijdse) voortgangsgesprekken

Voor elke club staat voorop dat jeugdleden met veel plezier bij de vereniging komen en daar in de gelegenheid worden gesteld om zich op een veilige manier verder te ontwikkelen als sporter. Het voeren van (tussentijdse) voortgangsgesprekken met spelers (en hun ouders) helpt bij het creëren van een gewenst sportklimaat.

Voortgangsgesprekken of evaluatiegesprekken zijn te voeren vanaf elke leeftijd en met sporters van elk niveau. Deze gesprekken geven inzichten in de ontwikkeling van jeugdleden. Ook kan het de club waardevolle informatie opleveren over allerlei andere zaken die spelen rondom de vereniging. Tot en met de basisschoolleeftijd is het aan te raden om ook de ouders van de jeugdspeler uit te nodigen voor het voortgangsgesprek

In algemene zin bevat een voorgangsgesprek onderstaande gespreksonderwerpen. In grote lijnen vormen twee hoofdonderwerpen de leidraad, namelijk ‘sporten’ en ‘gedrag’. Houd altijd in gedachte dat elke speler uniek is en daarom een persoonlijke aanpak verdient. Maar in elke situatie is het aan te raden om te starten met vragen over school, de thuissituatie, vrienden etc. Onthoud: eerst de relatie, dan de prestatie.

 1. Inleiding
 2. Privé-situatie bespreken
 3. Samen komen tot kwaliteiten van spelers in het sporten en gedrag
 4. Afspraken maken voor het vervolg
 5. Afsluiten d.m.v. herhalen wat er is besproken (schriftelijk vastleggen).

Voorbeelden gespreksonderwerpen privé situatie:

 • Thuis situatie
 • School
 • Vrienden
 • Andere sporten

Voorbeelden gespreksonderwerpen gedrag:

 • Inzet tijdens trainingen en wedstrijden
 • Afspraken nakomen
 • Omgang met winst en verlies
 • Omgang met beslissingen scheidsrechter en stafleden
 • Respect
 • Trainingsopkomst

 

Veelzijdig bewegen

Veelzijdig bewegen

Straatvoetbal is steeds meer uit het straatbeeld aan het verdwijnen en de gevolgen hiervan zijn desastreus. Dit wordt teruggezien in de motorische ontwikkeling van de kinderen. Doordat er minder op straat wordt gevoetbald is de (motorische)techniek van de velen kinderen achteruitgegaan. Tijdens het straatvoetbal moeten kinderen bijvoorbeeld kunnen reageren op de andere richtingen van de bal. Dit soort situaties dragen bij aan het stimuleren van de motorische ontwikkeling van kinderen.

Veelzijdig bewegen speelt een grote rol bij het stimuleren van de motorische ontwikkeling van kinderen. Om de groei van de motorische ontwikkeling van kinderen te stimuleren is de Rijksoverheid met een advies gekomen. De Rijksoverheid adviseert kinderen dagelijks minimaal een uur aan matige intensieve inspanning (wandelen/fietsen) en 3 sportactiviteiten iedere week te doen. Maar veel kinderen komen tegenwoordig niet meer in de buurt van deze richtlijnen, door digitale transformatie en doordat er minder op scholen wordt bewogen door kostenbesparing.

Straatvoetbal is steeds meer uit het straatbeeld aan het verdwijnen, gymlessen zijn van mindere kwaliteit of er wordt überhaupt minder gym gegeven op school. Door deze ontwikkelingen is de motorische ontwikkeling van de kinderen beperkt. Niet alleen van de kinderen waarvan de gymlessen van mindere kwaliteit zijn of überhaupt wel gymles krijgen, maar ook de motorische ontwikkeling van de kinderen die een sport beoefenen wordt beperkt. Dit komt doordat zij blijven steken in de eentonigheid van die specifieke sport die zij zo vaak beoefenen.

Scholen zouden een grotere rol kunnen spelen in de motorische ontwikkeling van de kinderen. Vanaf 2023 geldt er namelijk een gymverplichting, waarbij basisschoolleerlingen minimaal 2x 45 minuten gymlessen moeten krijgen in de week. Maar ook de sportclubs van de kinderen kunnen ook een rol spelen in de motorische ontwikkeling. Zo kun je als sportclub een training organiseren die in volledig in het teken staat van veelzijdig bewegen. Of door in de komende wintermaanden samen te werken met andere sportclubs om gezamenlijke beweegactiviteiten te organiseren. Al deze initiatieven dragen bij aan het stimuleren van de motorische ontwikkeling van de kinderen.

Wil je als trainer of als sportclub geholpen worden bij het bijdragen aan de motorische ontwikkeling van de kinderen? Wij bieden met PASS Sports Coach Academy inhouse opleidingen aan op jouw sportclub. Je kunt je daarnaast ook individueel aanmelden voor onze opleidingen via pass-coach.academy.

Heb je vragen? Laat het ons weten en dan maken we afspraak!

 

 

1624008648616

De basis voor een plezierig sportleven (2/2)

In mijn vorige blog gaf ik aan dat de basis voor een plezierig sportleven begint bij waar de club voor staat en wat de club haar leden wil bieden. Als de club helder heeft wat het club DNA is en hoe dit te vertalen naar de verschillende beleidsterreinen (sportief, commercieel, maatschappelijk en communicatie) dan is dat een heel mooi startpunt.

Als trainer van een team binnen een club met een geheel eigen cultuur, is het goed om die waarden mee te nemen als basis voor het bepalen van kernwaarden voor jouw team. Voor de allerjongste categorieën (kinderen tussen 4 en 10 jaar) is het vaak nog lastig om kernwaarden te bepalen met de spelers, dus daar volstaat het maken van afspraken met de kinderen én de ouders. Je kunt met de kinderen en de ouders afspraken maken over gedrag op en rondom de velden, praktische zaken zoals kleding, aanwezigheid, afmelden, wastas, rijouders en afspraken over de sport zelf zoals wisselbeleid, speelminuten, trainingen en wedstrijden. Wat goed werkt is om de kinderen aan de ouders te laten presenteren hoe zij wensen dat de ouders zich langs de lijn gedragen. Let wel, het is een algemene richtlijn. Wellicht zijn de kinderen in jouw team al wel eerder toe aan het bepalen van waarden voor het team.

De praktijk leert dat je zeker met kinderen vanaf 10 jaar al bepaalde waarden kunt gaan opstellen. Je kunt zo’n sessie op het veld doen of in een ruimte die je daarvoor gereserveerd hebt. Begin met wat de spelers weten van de club en wat de club voor hen betekent. Vervolgens gaan de spelers in groepjes uiteen met een lijstje kernwaarden en kiezen ze daar de kernwaarden uit die hen aanspreken. Dit presenteren ze aan de andere groepjes, voordat er een top 3 per speler wordt bepaald. Hieruit volgen 3-5 kernwaarden die je als team samen bepaald hebt. De vervolgstap is om voor deze kernwaarden afspraken te maken met de kinderen die binnen de gestelde waarden vallen.

Als je de kernwaarden en de normen (afspraken) hebt bepaald met de spelers dan is het mooi om deze terug te laten komen in de kleedkamer door middel van een poster of flipover. Hierdoor kun je iedere keer dat je bij elkaar bent refereren aan wat ze met elkaar belangrijk vinden en wat ze daarover afgesproken hebben. Deze basis voor het bouwen van een succesvolle teamcultuur gaat leiden tot meer plezier, ontwikkeling en prestaties!

Wil je als trainer geholpen worden bij het bouwen van een succesvolle teamcultuur, wij bieden met PASS Sports Coach Academy inhouse opleidingen aan op jouw club en je kunt je ook individueel aanmelden voor onze opleidingen via pass-coach.academy.

Heb je vragen? Laat het me weten een dan maken we een afspraak!

1622718029400

De basis voor een plezierig sportleven (1/2)

Wat is nou precies de basis van een plezierig sportleven? Dat is iets wat mij al heel lang bezig houdt en waar ik steeds meer clubs en trainers bij mag helpen.

Als je onderdeel bent van een club begint dat voor mij bij de missie, visie en waarden van de club. Iedere club is uniek en heeft een eigen DNA. Vragen die je jezelf als club kunt stellen zijn: waar staat de club voor, wie wil je zijn als club, waar ga je voor, hoe wil je gezien worden, wat wil je voor je leden betekenen en wat is de clubcultuur? Dit kun je wat mij betreft het beste doen door binnen alle geledingen (bestuur, commissies, technisch kader, vrijwilligers, ouders en leden) van de club mensen de vraag te stellen hoe ze de club zouden typeren. Dat zou heel goed kunnen middels een bijeenkomst.

Voordat je deze sessie houdt is het ook zaak om van de leden te weten wat zij van de club verwachten. Wat is de behoefte van de leden en ouders van jeugdleden? Dit kun je goed doen middels een online enquête en de resultaten daarvan neem je vervolgens mee naar de DNA sessie van de club. Zo zorg je er uiteindelijk voor dat de waarden gedragen zijn door de leden en alle betrokkenen binnen de club.

Vervolgens is het zaak om de missie, visie en waarden goed uit te dragen naar leden en andere potentiële leden. Dit kun je bijvoorbeeld doen via nieuwsbrieven, social media kanalen en de website, maar ook een filmpje of een groot bord bij de entree van het complex zorgen ervoor dat leden geconfronteerd worden met de waarden van de club. Uiteraard neem je ook de ouders en leden mee bij de aftrapbijeenkomsten in voorbereiding op een nieuw seizoen. Helaas zie ik nog te vaak dat clubs vervallen in papieren tijgers en weinig aantrekkelijke uitingen om de kernwaarden van de club onder de aandacht te brengen.

Zodra de missie, visie en waarden van de club duidelijk zijn kun je als club de stap maken naar welke belofte je op verschillende terreinen wilt gaan waarmaken. Denk hier aan sportief, commercieel, maatschappelijk en communicatie beleid. Je deelt deze vier groepen op en maakt werkgroepjes voor deze werkgebieden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het opgestelde club DNA vertaald wordt naar het veld? En welk actieplan kunnen we hier aan koppelen?

Een aantal praktische tips⤵

▪️ Start met het uitzetten van een clubscan onder de afgevaardigden van het bestuur, commissies, technisch kader en overige vrijwilligers

▪️Maak en deel een enquête onder de leden om de behoefte te achterhalen

▪️Deze resultaten vormen de input voor een DNA sessie met afgevaardigden

▪️DNA wordt vertaald naar beleid op de gebieden sportief, maatschappelijk, commercieel en communicatie

▪️Iedere groep maakt een bijbehorend actieplan en die wordt aan elkaar gepresenteerd

▪️Presenteer de missie, visie en waarden op een aantrekkelijke manier!

Wil je geholpen worden bij het bepalen van je DNA als club, het achterhalen van de behoefte van de leden en het vertalen van je club DNA naar het veld?

Laat het me dan weten en dan maken we een afspraak!

WhatsApp Image 2022-03-10 at 12.54.20 (1)

Jan van Loon vertelt over zijn loopbaan en PASS

In mijn leven heeft sport een centrale plek. In mijn jonge jaren speel ik veel op straat en doen we allerlei sporten en op 11 jarige leeftijd richt ik een voetbalteam op en organiseer een onderlinge competitie tussen teams in de wijk. Met alles erop en eraan: reglementen, scheidsrechters, doelen mét netten, eigen tenues. Als 15 jarige lees ik alles over sport fysiek, techniek en tactiek en noteer alle trainingen die ik zelf onderga in een boekje. Het CIOS in Sittard volgt en op 17 jarige leeftijd organiseer ik mijn eerste trainerscursus en voetbalkamp bij mijn plaatselijke voetbalclub “De Valk” in Valkenswaard.

Zelf voetbal ik in het eerste en train door de week bij jong Fortuna Sittard en ga op 18 jarige leeftijd stage lopen bij Guus Hiddink, trainer jong PSV. Foppe de Haan is mijn docent voetbal UEFA-A. Ik blijf zelf voetballen, maar het trainen en coachen neemt steeds meer de overhand. Ik ben dag en nacht bij PSV en heb veel trainingsuren gemaakt.

Toen ik de stap naar bondstrainer KNVB afdeling Zeeland maakte ben ik opgeleid als docent trainersopleidingen en dat er nog meer voetbalkampen volgden. Later blijkt die formule zo succesvol dat deze in het hele land is doorgevoerd. De stap naar KNVB regio Rotterdam/Gouda is een feit en daar ontwikkel ik samen met Jan Reurings de eerste opleiding “Technisch jeugdcoördinator”. Weer een verhuizing en dit keer naar KNVB Zeist volgt en daar ben ik assistent bondstrainer, coördinator voetbalontwikkeling en mede verantwoordelijk voor het Masterplan Jeugdvoetbal.

Het volgende station is Hoofd Opleiding Willem II en ook daar was de combinatie van opleiden van spelers en trainers en de positieve beïnvloeding van de regio een speerpunt. Via een korte trainerscursus voor vrijwillig kader van onze partnerclubs en het samenbrengen van de meest talentvolle jeugdspelers zorgt voor een zorgvuldig ontwikkel en selectieproces en Willem II wordt twee keer genomineerd als “Beste Opleiding van Nederland”. Na 10 seizoen volgde opnieuw een stap naar de KNVB en de eerst landelijke opleiding Hoofd Opleiding Pro is een feit. In die periode ontwikkelt de inhoud van de programma’s voor nationale jeugdselecties voor jongens én meisjes en de inhoud van de trainersopleidingen explosief. Samenwerking tussen KNVB afdelingen in het land wordt gestimuleerd en mijn opleiding Leergang directeur betaald voetbal helpt daarbij.

Samen met Andries Jonker aak ik de stap naar Arsenal FC in Londen. Dat is bijzonder omdat ik daar opnieuw kan kijken naar mijn visie op opleiden en dat heeft me veel gebracht. De opleiding “Coaching Across Cultures” helpt me daarbij. Mijn interesse in het handelen van andere mensen in andere culturen is ondersteund met Action Type en Deep Motivational Drivers. Een unieke inkijk in de bewegingsvoorkeuren van jonge mensen en een mogelijkheid om naar mijn manier van coachen en opleiden te kijken. Bij Arsenal FC word ik na twee seizoen benoemd als Head of Coaching en ga spelers en trainers individueel begeleiden. Aansluitend volgt VfL Wolfsburg waar ik assistent trainer ben van het eerste team, de spelers die vanuit jong VfL Wolfsburg meetrainen begeleid en de tegenstanders analyseer. Een mooie ervaring in een nieuwe cultuur op het hoogste niveau in Duitsland. Mijn verblijf in Wolfsburg is helaas van korte duur en aansluitend ondersteun ik hoofd opleidingen en trainers in USA en Australië door ter plekke op het veld de scholing aan te bieden.

Vanaf 2018 word ik Head of Coaching bij de jeugdopleiding van FC Utrecht. Ik ga een visie ontwikkelen op talentontwikkeling van spelers en coaches bij FC Utrecht én de regio. Dat slaat aan en al snel volgt de opleiding voor Hoofd Opleidingen van de partnerclubs en het

opleiden van trainers binnen de club. FC Utrecht wil de band met de regio verstevigen. De FC Utrecht Experience wordt opgericht met voetbalkampen, voetbalclinics, voetbalschool én trainersopleidingen. Coaching on the job blijkt het best te werken en elke coach van FC Utrecht wordt partnerclub coach en er is een directe lijn met de voetbaltrainers van de partnerclubs. De PASS opleidingen blijken goed aan te sluiten bij de behoefte van de partnerclubs en na een zorgvuldig ontwikkeltraject worden FC Utrecht trainers opgeleid als docent. De FC Utrecht trainers hebben hierdoor een extra middel om de voetbalvisie van FC Utrecht uit te rollen naar de trainers bij de partnerclubs.

Ook deze werkwijze krijgt landelijke opvolging bij andere BVO’s en hun partnerclubs. Nu ben ik part-time Head of Coaching bij de FC Utrecht academie, part-time docent KNVB UEFA-C Youth voor trainers van partnerclubs van FC Utrecht én leercoach HO-pro voor Hoofden Opleiding van BVO’s. Daarnaast heb ik mijn eigen coachingsburo opgericht. Deze combinatie maakt dat ik veel verschillende inzichten en vaardigheden kan ontwikkelen op gebied van coach the coach.

Ik vind het een mooie uitdaging om de PASS opleidingen verder te verspreiden binnen Nederland én internationaal. Ook het verdiepen van de PASS opleidingen vraagt aandacht in het ontwikkelen van programma’s en inhouden. Door mijn ervaring als trainer/coach, hoofdopleiding, head of coaching, docent en landelijk coördinator voetbalontwikkeling en mijn niet aflatende drang om me te blijven ontwikkelen wil ik mijn steentje bijdragen aan het succes van deze beweging.

Specialiseren of breed motorisch scholen

Specialiseren of breed motorisch scholen?

Veel trainers in de amateur- en profwereld van de sport laten hun jeugdspelers al vroeg (voor de groeispurt) enkel aan 1 sport doen. Er zijn ook een aantal trainers die er een andere denkwijze op nahouden. Zij adviseren hun spelers meerdere sporten te beoefenen om een bredere motorische basis bij te brengen. Hoe zorg je ervoor dat jouw kind fysiek het beste uit zichzelf haalt en zijn of haar top bereikt?


Sinds een aantal jaren is er een enorme aandacht voor deze materie vanuit de bewegingswetenschap. Vooral de route tijdens de basisschoolleeftijd (tussen 6 en 12 jaar) is al meerdere malen onderzocht. Liever vroeg beginnen in die ene sport waar het kind later goed in wil worden of meerdere sporten tegelijk beoefenen tussen 6 en 12 jaar waarbij plezier en bewegen centraal staan? Om vervolgens vanaf latere leeftijd te specialiseren in jouw doelsport.


De onderzoeken geven voor- en nadelen van beide routes weer. Bij vroege specialisatie bereik je eerder je top (bijv. vrouwenturnen). Het nadeel van vroeg specialiseren zijn eentonige trainingen en dus verlies van plezier en intrinsieke motivatie en zelfs burn-out. Bij laat specialiseren bereik je over het algemeen pas later je top. Daartegenover staat dat je minder snel geblesseerd raakt door de brede fysieke scholing en langer aan je doelsport verbonden blijft en er dus een langere sportieve carrière op nahoudt.
PASS richt zich op het breed motorisch scholen van kinderen, zowel voor de top als de breedte van de sport. Door je breed motorisch te ontwikkelen tussen 6 en 12 jaar bouw je fysiek en mentaal enorme voordelen op t.o.v. je leeftijdsgenoten. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen die dit doen tussen 6 en 12 jaar, daar aan het einde van de basisschoolleeftijd enorm profijt van hebben. Niet alleen raken zij minder snel geblesseerd in de groei en na de groei, ook hebben zij door contact met verschillende kinderen een enorme sociale voorsprong op andere kinderen.

Praktische implicaties
PASS werkt volgens het volgende model van de Franse wetenschapper Cote:
6-12 jaar: probeerjaren (verschillende sporten beoefenen)
13-15 jaar: specialisatiejaren (1 sport complementair aan je doelsport, bv. tennis (voetenwerk) en voetbal
16 jaar en ouder: prestatiejaren (beste uit jezelf halen in je doelsport)
Op basis – en middelbare scholen wordt er steeds minder gymnastiekles gegeven en als het al wordt gegeven is er weinig aandacht voor de grondmotorische vaardigheden (rollen, draaien, springen en landen, stoppen en gaan, balanceren etc.). Door verschillende sporten te beoefenen tijdens de basisschoolleeftijd, train je deze vaardigheden.

Afbeelding1-1

Stimuleer kinderen op inzet in plaats van prestatie

Hoe jonger kinderen zijn hoe minder bang ze zijnom fouten te maken en ze geven minder snel op. Echter verdwijnt het zoeken naar uitdagingen zeer regelmatig op iets oudere leeftijd en zijn er kinderen die hun motivatie lijken te verliezen wanneer het lastig wordt.

Dat kan op school zijn, wanneer ze worden geprezen voor hun talent, maar ook bijvoorbeeld bij de voetbal- of hockeyvereniging. Zolang alles goed gaat, zijn ze het mannetje, maar wanneer ze uitgedaagd worden, haken ze het liefst zo snel mogelijk af. Wat kun je hier als trainer/coach en ouder aan doen?

Mindset is het Engelse woord voor ‘overtuiging’. Het staat voor de manier waarop mensen denken over zichzelf en in het bijzonder over hun competenties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste mindset en een groeimindset.

Kinderen met een vaste mindset geloven dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Je bent met bepaalde kwaliteiten geboren en daarmee zal je het de rest van je leven moeten doen. Kinderen met een groeimindset daarentegen geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het begin; je kunt steeds blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen.

Omdat kinderen met een vaste mindset het gevoel hebben dat hun kwaliteiten niet te veranderen zijn, doen zij liever geen dingen die lastig zijn. Wanneer je een uitdaging aangaat, is de kans dat je fouten maakt namelijk erg groot. En kinderen met een vaste mindset vinden fouten maken vreselijk: als je de held bent wanneer alles snel en goed gaat, ben je vanzelfsprekend dom wanneer je fouten maakt!

Een tweede probleem is dat kinderen met een vaste mindset liever geen moeite voor iets doen. Het feit dat je inspanning voor iets moet leveren, betekent voor kinderen met een vaste mindset dus dat je er eigenlijk helemaal niet zo goed in bent. Oefenen en hard werken horen volgens hen bij kinderen die niet zo slim of goed zijn.

Wanneer je ervan uitgaat dat je altijd beter kunt worden, vind je uitdagingen geweldig. Kinderen met een groeimindset genieten van moeilijke opdrachten, omdat ze hierdoor het gevoel krijgen dat ze zich aan het ontwikkelen zijn. Fouten maken hoort er voor deze kinderen gewoon bij: je kunt er iets van leren en je kunt jezelf verbeteren.

Kinderen met een groeimindset zullen niet opgeven wanneer het even tegenzit of wanneer iets veel moeite kost. Ze weten dat het hoort bij leren en groeien. Ze weten dat ze hard moeten werken om verder te komen en leveren die inspanning graag. Kortom, een groeimindset leidt tot een passie voor leren. Wil je een kind zijn talenten optimaal laten benutten, dan is het dus van belang dat hij of zij een groeimindset ontwikkelt.

Het goede nieuws is: je kunt je mindset veranderen, en mensen helpen een groeimindset aan te leren of te behouden!

Marco Neuvel