1624008648616

De basis voor een plezierig sportleven (2/2)

In mijn vorige blog gaf ik aan dat de basis voor een plezierig sportleven begint bij waar de club voor staat en wat de club haar leden wil bieden. Als de club helder heeft wat het club DNA is en hoe dit te vertalen naar de verschillende beleidsterreinen (sportief, commercieel, maatschappelijk en communicatie) dan is dat een heel mooi startpunt.

Als trainer van een team binnen een club met een geheel eigen cultuur, is het goed om die waarden mee te nemen als basis voor het bepalen van kernwaarden voor jouw team. Voor de allerjongste categorieën (kinderen tussen 4 en 10 jaar) is het vaak nog lastig om kernwaarden te bepalen met de spelers, dus daar volstaat het maken van afspraken met de kinderen én de ouders. Je kunt met de kinderen en de ouders afspraken maken over gedrag op en rondom de velden, praktische zaken zoals kleding, aanwezigheid, afmelden, wastas, rijouders en afspraken over de sport zelf zoals wisselbeleid, speelminuten, trainingen en wedstrijden. Wat goed werkt is om de kinderen aan de ouders te laten presenteren hoe zij wensen dat de ouders zich langs de lijn gedragen. Let wel, het is een algemene richtlijn. Wellicht zijn de kinderen in jouw team al wel eerder toe aan het bepalen van waarden voor het team.

De praktijk leert dat je zeker met kinderen vanaf 10 jaar al bepaalde waarden kunt gaan opstellen. Je kunt zo’n sessie op het veld doen of in een ruimte die je daarvoor gereserveerd hebt. Begin met wat de spelers weten van de club en wat de club voor hen betekent. Vervolgens gaan de spelers in groepjes uiteen met een lijstje kernwaarden en kiezen ze daar de kernwaarden uit die hen aanspreken. Dit presenteren ze aan de andere groepjes, voordat er een top 3 per speler wordt bepaald. Hieruit volgen 3-5 kernwaarden die je als team samen bepaald hebt. De vervolgstap is om voor deze kernwaarden afspraken te maken met de kinderen die binnen de gestelde waarden vallen.

Als je de kernwaarden en de normen (afspraken) hebt bepaald met de spelers dan is het mooi om deze terug te laten komen in de kleedkamer door middel van een poster of flipover. Hierdoor kun je iedere keer dat je bij elkaar bent refereren aan wat ze met elkaar belangrijk vinden en wat ze daarover afgesproken hebben. Deze basis voor het bouwen van een succesvolle teamcultuur gaat leiden tot meer plezier, ontwikkeling en prestaties!

Wil je als trainer geholpen worden bij het bouwen van een succesvolle teamcultuur, wij bieden met PASS Sports Coach Academy inhouse opleidingen aan op jouw club en je kunt je ook individueel aanmelden voor onze opleidingen via pass-coach.academy.

Heb je vragen? Laat het me weten een dan maken we een afspraak!

1622718029400

De basis voor een plezierig sportleven (1/2)

Wat is nou precies de basis van een plezierig sportleven? Dat is iets wat mij al heel lang bezig houdt en waar ik steeds meer clubs en trainers bij mag helpen.

Als je onderdeel bent van een club begint dat voor mij bij de missie, visie en waarden van de club. Iedere club is uniek en heeft een eigen DNA. Vragen die je jezelf als club kunt stellen zijn: waar staat de club voor, wie wil je zijn als club, waar ga je voor, hoe wil je gezien worden, wat wil je voor je leden betekenen en wat is de clubcultuur? Dit kun je wat mij betreft het beste doen door binnen alle geledingen (bestuur, commissies, technisch kader, vrijwilligers, ouders en leden) van de club mensen de vraag te stellen hoe ze de club zouden typeren. Dat zou heel goed kunnen middels een bijeenkomst.

Voordat je deze sessie houdt is het ook zaak om van de leden te weten wat zij van de club verwachten. Wat is de behoefte van de leden en ouders van jeugdleden? Dit kun je goed doen middels een online enquête en de resultaten daarvan neem je vervolgens mee naar de DNA sessie van de club. Zo zorg je er uiteindelijk voor dat de waarden gedragen zijn door de leden en alle betrokkenen binnen de club.

Vervolgens is het zaak om de missie, visie en waarden goed uit te dragen naar leden en andere potentiële leden. Dit kun je bijvoorbeeld doen via nieuwsbrieven, social media kanalen en de website, maar ook een filmpje of een groot bord bij de entree van het complex zorgen ervoor dat leden geconfronteerd worden met de waarden van de club. Uiteraard neem je ook de ouders en leden mee bij de aftrapbijeenkomsten in voorbereiding op een nieuw seizoen. Helaas zie ik nog te vaak dat clubs vervallen in papieren tijgers en weinig aantrekkelijke uitingen om de kernwaarden van de club onder de aandacht te brengen.

Zodra de missie, visie en waarden van de club duidelijk zijn kun je als club de stap maken naar welke belofte je op verschillende terreinen wilt gaan waarmaken. Denk hier aan sportief, commercieel, maatschappelijk en communicatie beleid. Je deelt deze vier groepen op en maakt werkgroepjes voor deze werkgebieden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het opgestelde club DNA vertaald wordt naar het veld? En welk actieplan kunnen we hier aan koppelen?

Een aantal praktische tips⤵

▪️ Start met het uitzetten van een clubscan onder de afgevaardigden van het bestuur, commissies, technisch kader en overige vrijwilligers

▪️Maak en deel een enquête onder de leden om de behoefte te achterhalen

▪️Deze resultaten vormen de input voor een DNA sessie met afgevaardigden

▪️DNA wordt vertaald naar beleid op de gebieden sportief, maatschappelijk, commercieel en communicatie

▪️Iedere groep maakt een bijbehorend actieplan en die wordt aan elkaar gepresenteerd

▪️Presenteer de missie, visie en waarden op een aantrekkelijke manier!

Wil je geholpen worden bij het bepalen van je DNA als club, het achterhalen van de behoefte van de leden en het vertalen van je club DNA naar het veld?

Laat het me dan weten en dan maken we een afspraak!

WhatsApp Image 2022-03-10 at 12.54.20 (1)

Jan van Loon vertelt over zijn loopbaan en PASS

In mijn leven heeft sport een centrale plek. In mijn jonge jaren speel ik veel op straat en doen we allerlei sporten en op 11 jarige leeftijd richt ik een voetbalteam op en organiseer een onderlinge competitie tussen teams in de wijk. Met alles erop en eraan: reglementen, scheidsrechters, doelen mét netten, eigen tenues. Als 15 jarige lees ik alles over sport fysiek, techniek en tactiek en noteer alle trainingen die ik zelf onderga in een boekje. Het CIOS in Sittard volgt en op 17 jarige leeftijd organiseer ik mijn eerste trainerscursus en voetbalkamp bij mijn plaatselijke voetbalclub “De Valk” in Valkenswaard.

Zelf voetbal ik in het eerste en train door de week bij jong Fortuna Sittard en ga op 18 jarige leeftijd stage lopen bij Guus Hiddink, trainer jong PSV. Foppe de Haan is mijn docent voetbal UEFA-A. Ik blijf zelf voetballen, maar het trainen en coachen neemt steeds meer de overhand. Ik ben dag en nacht bij PSV en heb veel trainingsuren gemaakt.

Toen ik de stap naar bondstrainer KNVB afdeling Zeeland maakte ben ik opgeleid als docent trainersopleidingen en dat er nog meer voetbalkampen volgden. Later blijkt die formule zo succesvol dat deze in het hele land is doorgevoerd. De stap naar KNVB regio Rotterdam/Gouda is een feit en daar ontwikkel ik samen met Jan Reurings de eerste opleiding “Technisch jeugdcoördinator”. Weer een verhuizing en dit keer naar KNVB Zeist volgt en daar ben ik assistent bondstrainer, coördinator voetbalontwikkeling en mede verantwoordelijk voor het Masterplan Jeugdvoetbal.

Het volgende station is Hoofd Opleiding Willem II en ook daar was de combinatie van opleiden van spelers en trainers en de positieve beïnvloeding van de regio een speerpunt. Via een korte trainerscursus voor vrijwillig kader van onze partnerclubs en het samenbrengen van de meest talentvolle jeugdspelers zorgt voor een zorgvuldig ontwikkel en selectieproces en Willem II wordt twee keer genomineerd als “Beste Opleiding van Nederland”. Na 10 seizoen volgde opnieuw een stap naar de KNVB en de eerst landelijke opleiding Hoofd Opleiding Pro is een feit. In die periode ontwikkelt de inhoud van de programma’s voor nationale jeugdselecties voor jongens én meisjes en de inhoud van de trainersopleidingen explosief. Samenwerking tussen KNVB afdelingen in het land wordt gestimuleerd en mijn opleiding Leergang directeur betaald voetbal helpt daarbij.

Samen met Andries Jonker aak ik de stap naar Arsenal FC in Londen. Dat is bijzonder omdat ik daar opnieuw kan kijken naar mijn visie op opleiden en dat heeft me veel gebracht. De opleiding “Coaching Across Cultures” helpt me daarbij. Mijn interesse in het handelen van andere mensen in andere culturen is ondersteund met Action Type en Deep Motivational Drivers. Een unieke inkijk in de bewegingsvoorkeuren van jonge mensen en een mogelijkheid om naar mijn manier van coachen en opleiden te kijken. Bij Arsenal FC word ik na twee seizoen benoemd als Head of Coaching en ga spelers en trainers individueel begeleiden. Aansluitend volgt VfL Wolfsburg waar ik assistent trainer ben van het eerste team, de spelers die vanuit jong VfL Wolfsburg meetrainen begeleid en de tegenstanders analyseer. Een mooie ervaring in een nieuwe cultuur op het hoogste niveau in Duitsland. Mijn verblijf in Wolfsburg is helaas van korte duur en aansluitend ondersteun ik hoofd opleidingen en trainers in USA en Australië door ter plekke op het veld de scholing aan te bieden.

Vanaf 2018 word ik Head of Coaching bij de jeugdopleiding van FC Utrecht. Ik ga een visie ontwikkelen op talentontwikkeling van spelers en coaches bij FC Utrecht én de regio. Dat slaat aan en al snel volgt de opleiding voor Hoofd Opleidingen van de partnerclubs en het

opleiden van trainers binnen de club. FC Utrecht wil de band met de regio verstevigen. De FC Utrecht Experience wordt opgericht met voetbalkampen, voetbalclinics, voetbalschool én trainersopleidingen. Coaching on the job blijkt het best te werken en elke coach van FC Utrecht wordt partnerclub coach en er is een directe lijn met de voetbaltrainers van de partnerclubs. De PASS opleidingen blijken goed aan te sluiten bij de behoefte van de partnerclubs en na een zorgvuldig ontwikkeltraject worden FC Utrecht trainers opgeleid als docent. De FC Utrecht trainers hebben hierdoor een extra middel om de voetbalvisie van FC Utrecht uit te rollen naar de trainers bij de partnerclubs.

Ook deze werkwijze krijgt landelijke opvolging bij andere BVO’s en hun partnerclubs. Nu ben ik part-time Head of Coaching bij de FC Utrecht academie, part-time docent KNVB UEFA-C Youth voor trainers van partnerclubs van FC Utrecht én leercoach HO-pro voor Hoofden Opleiding van BVO’s. Daarnaast heb ik mijn eigen coachingsburo opgericht. Deze combinatie maakt dat ik veel verschillende inzichten en vaardigheden kan ontwikkelen op gebied van coach the coach.

Ik vind het een mooie uitdaging om de PASS opleidingen verder te verspreiden binnen Nederland én internationaal. Ook het verdiepen van de PASS opleidingen vraagt aandacht in het ontwikkelen van programma’s en inhouden. Door mijn ervaring als trainer/coach, hoofdopleiding, head of coaching, docent en landelijk coördinator voetbalontwikkeling en mijn niet aflatende drang om me te blijven ontwikkelen wil ik mijn steentje bijdragen aan het succes van deze beweging.